top of page
HPIM3108_edited.jpg

Sådan opstod Den Selvforsynede Landsby

Ideerne til Den selvforsynende Landsby tog form i løbet af 2002 . I 2004 samledes en gruppe om at købe en fredet gård med tilhørende 15 hektar jord, og det første spadestik til eget byggeri blev taget.
 

I dag omfatter landsbyen 19 husstande, som inkluderer både færdigbyggede huse og igangværende byggerier.

Indbyggerne i landsbyen er p.t. 36 voksne og 40 børn 0-18 år (inkl. delebørn).

HPIM2410.JPG

En social og økologisk vision

Vi har en fælles vision om en anden måde at leve på, hvor vi tager større hensyn til mennesker og natur og fælles trivsel.
I forhold til det sociale er grundidéen, at der er liv på stedet, samvær på tværs af aldre, og samarbejde om de fælles praktiske aktiviteter.

På det økologiske område praktiserer vi så vidt muligt en bæredygtig livsstil, hvor vi er en del af løsningen i forhold til miljøet i stedet for en del af problemerne. Samtidig håber vi også, at projektet sammen med andre økosamfund kan være med til at påvirke det samfund, vi lever i.

I en landsby på denne størrelse er der mangfoldighed og plads til forskellighed. Vi ønsker at leve et sted, hvor tingene hænger sammen – dvs. arbejde, fritid, familie, venner, børn, voksne og ældre. Vi forsøger at skabe et alternativ til den institutionsopdeling, som hersker i samfundet, og i stedet integrere børn og ældre i landsbyens praktiske og sociale liv. Alle kan deltage i fællesskabet og mærke, at der er brug for dem. Hermed opnår vi et samvær og et samarbejde på tværs af alder, uddannelse og kulturel baggrund, hvilket vi anser for værdifuldt. Børnene er omgivet af andre børn og voksne, som de kender op gennem deres barndom, og de får derved et bredere indblik i de voksnes verden, end mange børn gør i samfundet i dag.

Struktur og vedtægter

Landsbyens juridiske struktur er en andelsforening. Download vedtægter her.

bottom of page