top of page
186468869_375816267455961_17302981863928

Ledige grunde - 3 grunde

Flyt ind

På Højgårdens jord har vi en lokalplan til 25 boliger og et fælleshus. Der er pt stadig tre ledige byggegrunde i Den Selvforsynende Landsby. Af hensyn til aldersfordelingen iblandt landsbyens beboere har vi i øjeblikket følgende intention (men ikke en regel) i forhold til nye indflyttere på ledige  grunde:  Der vil blive foretrukket yngre par, eventuelt med eller planer om at få børn. For at bygge på en grund skal man være medlem af andelsforeningen. Du kan se mere herunder for nærmere detaljer om proceduren.

Der er også mulighed for at flytte ind i det nærliggende villakvarter. Du/I er velkomne til at være med i fællesskabet på lige fod, hvis du/I køber et hus i Hundstrup. Se huse til salg i villakvarteret her: 

 

https://www.lokalbolig.dk/bolig/villa/vester-skerninge/5762/birkevej-15/46-x0000799/115333

https://home.dk/boligkatalog/svendborg/5762/huse-villaer/birkevej_11_hundstrup_9200000514.aspx?fbclid=IwAR0q9XyJg8f4-NG5RtG5ECFkWp9Kt3c3pzEfOG6W7iRpeaBsoEClrkmz1e4

HPIM2374.JPG

Nyttige informationer hvis du ønsker at flytte ind i Den Selvforsynende Landsby

Det kan være en god ide at starte med at deltage i en rundvisning (se under “Events”). Hvis du overvejer at flytte hertil, skriv til Kontakt@selvforsyning.dk

Herefter kan du blive ”bobler” i en periode på 2-6 måneder, hvor du kan besøge landsbyen så meget du vil. Der er også mulighed for overnatning.  Som gæst betaler man et mindre beløb for mad – aftales med kontaktperson.

Under bobler-perioden er du tilknyttet en kontaktperson eller kontaktfamilie, som sørger for at invitere og informere dig.

Som bobler er det bl.a. dit ansvar at sørge for at møde og få snakket med alle i landsbyen, så vi kan lære hinanden at kende.

Du får også mulighed for at deltage i vores fællesmøder, måltider, arbejde og sociale liv, hvilket vi anbefaler vi at du benytter dig af. Desuden kan du kigge på de ledige grunde, og vælge den du har mest lyst til at bygge dit hus på.

Du vil som bobler få tilsendt en mere detaljeret vejledning for boblere om økonomi og jura i forbindelse med husbygning og indflytning i landsbyen. Derefter vil du få et vejledningsmøde med mulighed for at få uddybet eventuelle spørgsmål.

Hvis du efter minimum to måneders bobler-periode ønsker at blive medlem af landsbyens andelsforening og flytte ind, giver du os besked. Ønsket vil blive taget op på et fællesmøde.

Da vi får mange henvendelser og helst vil bruge vores energi på dem, der seriøst overvejer at flytte hertil, beder vi om at du betaler 400vkr. pr. voksen i bobler-gebyr.

 

Du kan indebetale dit gebyr på 400 kr. på følgende kontonummer: 1684 0000088161

​Andelsforening

Landsbyens juridiske konstruktion er en andelsforening, som man skal være medlem af for at bo i landsbyen.Man lejer sin grund af andelsforeningen, men man ejer sit eget hus.

HPIM2381.JPG

Hvis du vil bygge og bo – byggerådgivning inden indflytning

For at kunne overtage en grund i landsbyen, skal man først være meldt ind i andelsforeningen og have fået godkendt byggetegninger og situationsplan til helårsboligen, først på et gårdmøde og siden hos kommunen.
I landsbyen har vi en “start-byg-fadder-gruppe”, som kan støtte dig i forhold til at komme i gang med dit husbyggeri. Du vil blive kontaktet af nogen fra fadder-gruppen i løbet af boblerperioden, som i slutningen af perioden kan tilbyde dig hjælp mht. forståelsen af, hvordan du griber det an med byggetegninger til dit hus, og eventuelle krav til disse m. henblik på godkendelse hos kommunen.
Faddergruppen vil løbende under byggeriet invitere dig til at deltage i byggemøder.
Under byggeperioden er det muligt at bo midlertidigt i en skurvogn i landsbyen, som man selv anskaffer og efter endt brug skaffer sig af med.
Det er ikke muligt at bo i skurvogn i DSL uden byggetilladelse fra kommunen.  Alternativt kan landsbyen i visse tilfælde tilbyde værelser til udlejning i fælleshuset (Højgården) for en kortere perioden. Muligvis kan man være heldig at en eksisterende bolig i landsbyen er til leje (i max to år) – eller man kan leje et hus/lejlighed udenfor landsbyen, indtil byggeansøgningen er på plads og godkendt.
Er husbyggeriet ikke påbegyndt inden 1 år, kan man ansøge kommunen om foryelse at byggetilladelsen, det koster ca. 5.000 kr.
Har man boet 1 år efter indflytning i midlertidig bolig i landsbyen uden at påbegynde sit byggeri, tages andelsmedlemskab, byggeplaner og boligsituation op i samråd med faddergruppen og gårdmødet, som i fællesskab beslutter hvad er skal ske.
Dvs. skal man flytte, eller kan der gives dispensation i en aftalt periode til fornyet byggestart-tiltag.

Prisloft ved salg af huse

Salgspriserne for huse i landsbyen følger ikke markedspriserne i det omgivende samfund.
Vi har vedtaget max-beløb pr. kvadratmeter og andre retningslinjer ved salg af huse, som sikrer at husenes priser holdes under et vist niveau.

bottom of page