top of page
fælle dd.png

Fælles jord

8 hektar af vores fælles jord går til dyrkning. På dem dyrker vi frugt, grøntsager og hø til dyrene. Herudover går der plads til vores pilerensningsanlæg, søer, levende hegn – og så varetager vi i fællesskab også vedligehold af landsbyens grusveje. Resten af vores fælles jord er udlagt til skov, eng og græsningsarealer, marker og private haver.

bottom of page