top of page
186525607_744508809551993_6875820522751774668_n.jpg

Fælles beslutninger – og ansvar

Beslutninger træffes med konsensus, og skal godkendes på næste møde for at være gyldige. Konsensus vil sige, at vi ikke stemmer om tingene som i almindeligt demokrati. I stedet taler vi sammen, indtil vi har fundet en løsning, som alle tilstedeværende kan gå ind for. Det kræver undertiden lange processer og flere møder. Denne samarbejdsform tager tid at lære og indebærer, at alle er villige til at lytte og samarbejde. Resultatet er bl.a. at alle kan opleve at blive hørt, og ingen bliver nedstemt. Det er frivilligt at deltage i gårdmøderne.

 

Vores mange arbejdsgrupper er en vigtig bærer af det sociale liv i landsbyen. Gennem dem oplever alle en direkte tilknytning til fællesskabet - og det bliver tydeligt at hver især gør en forskel og har ansvar fælleskabets gode.

 

Man kan være tilknyttet en eller flere grupper, og alle skal være indstillet på at arbejde ca. fire timer om ugen for fællesskabet (udover frivillig deltagelse i den fælles aftensmads-ordning). Ved hjælp af grupperne fordeler vi ansvaret, så ingen overbebyrdes. I grupperne finder man selv ud af, hvordan og hvornår tingene skal gøres.  

 

Fire gange om året bliver der arrangeret fælles arbejdsdage. Det er altid super hyggeligt at mødes på denne måde og mærke, hvor meget det kan rykke, når vi løfter i flok.

bottom of page